Proč navštěvuji DIGI centrum Plzeň?

Štěpánka Frenáková – 2. ZŠ Plzeň

Protože se zaměřuje přímo na reálně probíranou látku ve škole a její funkční využití v praxi.

Napsali o nás

Hanka Leová – ZŠ Staňkov

DIGI centrum je výborné místo pro nadšence, co se nebojí zavést IT do výuky. Je to ovšem i místem pro váhavé, kteří po technologiích ve vyučování jen pokukují. Na setkání jsem objevila spousty nových platform a „vychytávek“, které mi jakožto učiteli, nejenom zjednodušují práci, ale i oživují výuku. Na jednom ze setkání byla možnost si i navrhnout vlastní model na 3D tiskárně, který nám vedoucí semináře nabízel k vytisknutí. DIGI centrum doporučuji všem, kteří chtějí dělat menší objevitelské krůčky, ale i těm, co jsou v oboru zběhlejší – je šance, že se něčemu novému přiučí.

Jana Ondrášiková – ZŠ Holýšov

Děkuji za možnost absolvovat několik setkání v Digicentru. Ve velmi příjemné, přátelské a podporující atmosféře jsem se seznámila s nástroji, jako jsou Google Classroom, Kahoot, Classroom Screen a dalšími zajímavými aplikacemi. Viděla jsem, jak se dá výuka zpestřit pomocí ozobotů nebo jak je možné ve škole využít 3D tisk. Jsem nesmírně ráda, že jsem mohla být ve správnou chvíli na správném místě, neboť teď se mi nabyté dovednosti opravdu velmi hodí.Děkuji za vše a těším se na další setkání.

Eva Slavíková – Gymnázium Františka Křižíka a základní škola

Výrazně mi z Digi centra pomohla lekce programování s Ozoboty. Načerpala jsem další důležité informace,které mi pomohly postavit hodinu, která byla zaměřená na propojení matematiky s programováním. Starám se i o nadané děti, kterým jsem ukázala „generátor tras“ na edu-sense.com. Tyto děti byly tímto generátorem absolutně nadšené a vytvořily trasu z matematické úlohy a až se vrátíme zpět do školy, přejí si, aby ji vyřešily ostatní děti ze třídy. Budou je tedy učit zacházet s Ozoboty a ještě k tomu vyřeší jejich zadanou úlohu. Dokonce moje třída naučila programovat ve škole i prvňáčky. Vlastně díky Vám i Centru robotiky jsem získala znalosti z oblasti informatiky a mohla jsem programování naučit děti v naší škole. Škola jich vlastní asi 5, pro skupinovou práci ideální, protože je nás ve třídě celkem 18.

Josef Janoušek – ZŠ Staňkov

DIGI centrum je pro mě místo nepřeberné inspirace. Každý jeho člen má své zkušenosti v určitém okruhu aplikací a technologie, o které se může podělit. Zároveň se zde setkáváte s odlišnými typy učitelů a přístupů, což je nanejvýš podnětné. Každé setkání se tak stává přátelským prostředím pro předání osobních zkušeností, ať již pozitivních, nebo negativních. Taková setkání přinášejí nejen obohacení v rámci IT, ale i přístupu k jednotlivým nesnázím v rámci výuky.
I přes velmi příjemnou a přátelskou atmosféru se stane, že vám jeho náplň nepadne příliš do noty. Já osobně jsem neviděl využití dané technologie v mém učebním stylu. V takovém případě působí velmi sympaticky a pohodově, že vaše absence na setkání není žádnou překážkou pro účast na setkání dalším. Online komunikace s DIGI centrem probíhá pravidelně, vhodnou formou a přátelsky. Osobně jsem i rád za to, že DIGI centrum není masovou záležitostí a drží si svůj rodinný charakter. 

Renata Štollová – ZŠ Štěnovice

Jsem velmi ráda, že v loňském roce bylo také v Plzni otevřeno DIGI centrum Elixíru. Je pro mne novou možností setkávat se s ostatními učiteli, které zajímají moderní technologie. V současnosti jsem díky centru a nutnosti online výuky začala pracovat v google učebně, dokonce jsem začala i pro své žáky natáčet krátká výuková videa. Pro mne je setkávání velmi inspirativní a motivující díky Miloslavu Khásovi, který je vedoucím našeho centra.